Användningsvillkor

Genom att besöka och använda träkomposit.se eller andra Eko Bygghandel Öresund AB-webbplatser accepterar du följande villkor:

Immateriell egendom

Denna webbplats, med dess innehåll såväl som valet av innehåll och anordningen av detta på varje enskild webbsida eller i samlingen av webbsidor, ägs till fullo av Eko Bygghandel Öresund AB, om inte annat uttryckligen anges. Detta innefattar exempelvis upphovsrättsskydd, varumärkesskydd och mönsterskydd. Alla rättigheter förbehålles. Du får spara utdrag från Eko Bygghandel Öresund ABs webbplats, och skriva ut kopior av dessa endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Varje annan användning, återgivning, översättning, anpassning, anordning eller annan ändring, spridning eller lagring av webbplatsen, helt eller delvis, oavsett form och medel, är förbjuden om inte Eko Bygghandel Öresund AB i förväg skriftligen gett tillstånd därtill. Varken Eko Bygghandel Öresund AB eller något av våra systerbolag ansvarar för innehållet på någon annan webbplats, som inte kontrolleras av Eko Bygghandel Öresund AB, och som kan ha gett dig åtkomst till vår webbplats, eller som du kan ha fått åtkomst till via vår webbplats. Eko Bygghandel Öresund AB och dess systerbolag påtar sig inget ansvar för material som finns på någon annan webbplats.

Friskrivningsklausul

Vi gör vårt bästa för att lämna korrekt och fullständig information. Vi kan dock inte garantera felfrihet. Eko Bygghandel Öresund AB varken hävdar, lovar eller garanterar att innehållet på denna webbplats är korrekt, fullständigt eller användbart, och friskriver sig uttryckligen från ansvar för eventuella felaktigheter, misstag och utelämnanden i innehållet på denna webbplats.

Alla färger som visas på webbplatsen kan variera beroende på belysningsförhållande, teknisk utrustning, olika typer av webbläsare och bildskärmar, ytbehandling, glansighet, ytstruktur och omkringliggande färger. Där färgpassning är av kritisk betydelse rekommenderar vi användning av fysiska färgprover. I vissa situationer kan avvikelser förekomma mellan prov som visas, beroende på tillverkningsmetod, pigment osv.

För innehållet på Eko Bygghandel Öresund ABs webbplatser lämnar varken Eko Bygghandel Öresund AB eller dess systerbolag, anställda och underentreprenörer några garantier, varken uttryckligen eller underförstått eller reglementerat, vilket innefattar exempelvis garantier gällande frihet från intrång på tredje parts rättigheter, äganderätt, liksom garanti avseende säljbarhet och lämplighet för visst ändamål hos innehåll som är åtkomligt via Eko Bygghandel Öresund ABs webbplatser eller andra Internet-källor till vilka länkar återfinns på dessa. Eko Bygghandel Öresund AB och dess systerbolag tar inte heller något juridiskt ansvar för någon direkt, indirekt eller annan förlust eller skada, oavsett slag, sammanhängande med korrekthet, fullständighet eller användbarhet hos någon information, produkt eller process som presenteras här, och garanterar inte heller frihet från datavirus, och påstår inte att användningen av sådan information, produkt eller process inte utgör intrång på rättigheter som innehas av privatperson.

Detta meddelande ska regleras och tolkas enligt svensk lag. Om någon punkt i detta meddelande är olaglig, meningslös eller av något skäl inte kan verkställas ska denna punkt anses vara frånskiljbar och sakna betydelse för giltigheten och verkställbarheten hos de övriga punkterna.